Mantra nedir?

Sanskrit dilinden Mantra, ‘’Manas’’ zihin, ‘’Tra’’ temizlik, kurtuluş, yükseltmek anlamına gelir. Buradan Mantra’nın zihnimizi yükselten bir ses olduğunu söyleyebiliriz.

Zihni temizlemek, boşaltmak, serbest bırakmak demektir. Mantra sesin gücüdür, mistik heceler, kelimeler, evrenin dilidir. Hareket eden güçlü bir enerjidir. Bilimsel olarak bazı kelimelerin hayatımızı etkilediği kanıtlanmıştır. Mantra – kendi nesnesi ile ilişkili bir ses akışıdır.

Mantra’nın gücü

Mantra’lar ile hayatımızı iyileştirmek mümkündür. Her Mantra’nın manevi gücü ve yüksek bilgi şifrelerin kodu vardır. Herhangi bir Mantra’da oluşan sesler muazzam güce ve potansiyele sahiptir. Tüm Mantra’lar Sanskrit dilindedir. Bu titreşimler Kozmik zihin aracılığıyla, Evren’in çeşitli alanlarına yayılıyor. Böylece, insanların yaşamlarında bir niteliksel değişim getiriyor.

Kendi özellikleri ve ritimleriyle pek çok mantra vardır. Mantra bilincin derin seviyelerinden gelen, İlahi Işık ve güçle şarj edilmiş kelimelerdir. Bu nedenle, Mantra’dan oluşan sesler, insan bedeni ve zihni üzerinde, arındırma ve enerji ile doldurma etkisi yaratır.

 

‘’GAYATRİ MANTRA’’

Gayatri Mantra Veda’ların en güçlü ve kutsal Mantra’sıdır. Gayatri Mantra Vishvamitra tarafından keşfedildi. Bu mantra sonsuz potansiyele sahiptir. Canlı titreşimler formülü ile doludur. Gayatri vedaların anasıdır (Gayatri Chandasaam Maathaa)  TheRig Veda (10:16:3)

 

Gayatri’nin üç ismi var, GAYATRİ, SAAVİTRİ, SARASWATİ. Her üçü de bizde mevcuttur. GAYATRİ - duyuların efendisi. SAAVİTRİ - Prana Efendisi (Yaşam gücü), SAAVİTRİ - hakikat anlamına gelir. SARASWATİ - konuşma Tanrısı (Vak). Her üçü düşünce, söz ve fiilin saflığını temsil eder (TrikaranaSuddhi).

 

Om Bhur Bhuvah Svaha

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat

भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्

 

GAYATRİ MANTRA’nın Sanskrit dilinden kelime olarak çevirisi:

OM – PARABRAHMAN

BHUR – BHU LOKA (FİZİKSEL PLAN). Aynı zamanda PanchaBhutas (5 element), 5 elementten oluşan beden anlamına gelir. Bu 5 element Prakriti (doğa) oluşturmaktadır.

BHUVA – BHUVA LOKA orta Dünya. Ayrıca, BHUVA – PranaShakti

SVAHA – SVARGA LOKA ( Gök, Cennet, Tanrıların yeri )

TAT – PARAMATMA, Tanrı ya da Brahman

SAVITUR – o her şeyden doğan

VARENYAM – ibadet etmeye layık

BHARGO – ışıltı, manevi şafak, bilgelik bahşeden ışık

DEVASYA – İlahi gerçek

DHIMAHI – biz meditasyon yapıyoruz

DHIYO – Buddhi, manevi zihin

YO – hangi, ( O, Işık )

NAH – bizim

PRACHODAYAT – aydınlatan

 

Gayatri Mantra’nın birçok şekilde çeviri ve yorumu var.

"O Yüce, Evren’in Yaratıcısı, Yaşam veren, ağrı ve acıyı ortadan kaldıran, mutluluk veren ! Sen günahları yok eden en Yüksek Işık’sın ! Aklımızı aydınlatıp, bize doğru yönde yol açman için, biz sana meditasyon yapıyoruz!"

Böylece,  Gayatri Mantra bizim dikkatimizi Yaratıcı’ya  odaklayarak, zihnimizi temizlemeye ve sonunda insan hayatının maddi Dünya’da kurtuluşa ermesi için  yardımcı oluyor.

 

"OM NAMAH SHİVAYA"

Om Namah Shivaya ( नमः शिव; oṃ namah śivāya) mantra’nın çevirisi "Shiva’nın önünde eğiliyorum’’

OM NA MAH SHİ VA YA altı heceli bir mantradır. Böyle mantra Shadakshara (şadakşara) olarak adlandırılır. Sanskrit dilinden ‘Şad’ altı, ‘Kşara’ parça veya hece anlamına gelir.

NA MAH SHİ VA YA  Panchakshara (beş heceli) denilen bir mantra. Onun transandantal sesinde ‘’Kaula-Dharma’’ sezgisel bilgi içerir. Veda’ların kalbinde ‘’Namah Shivaya’’, ünlü ‘’Rudram’’ (Shatarudriya) marşı Yajur veda’da yazılı ve Agama’larda açıklanmıştır.

NA -  toprak,

MA - su,

SHİ - ateş,

VA - hava,

YA - eter anlamına gelir.

Üç keliime "Om Namah Shivaya’’, Shiva, Shakti ve Jiva’yı sembolize ediyor. ‘’Shiva’’ kelimesi Sanskrit dilinden ‘’Merhametli’’, "Hayırlı’’, "Mükemmel’’ anlamına gelir. Shiva Mantra’sı evrenseldir. Her şey onda odaklanmaktadır.

"Om Namah Shivaya’’ mantra’sı zihni arındırır, düşünceleri temizler, hafızayı güçlendirir, yaratıcılığı aktivize eder. Aynı zamanda çok güçlü koruma mantra’sıdır. Bu mantra her yerde ve her zaman tekrarlanabilir. Günde en az 5 kez okunması tavsiye edilir.

"MAHA MRİTYUNJAYA MANTRA’’

Maha Mrityunjaya Mantra binlerce yıllardan, vedik döneminden gelen, ölümü yenen, en eski ve en güçlü bir mantradır. MantraRig Veda’nın 7 Mandalasında. Bu hayat ve şifa veren mantra’dır. Bu Shiva'nın mantra’sı. Günde 3, 9, 27 ya da 108 kez tekrar edilebilir. 

oṁ tryambakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭi-vardhanam ǀ

urvā rukam-iva bandhanān mṛtyor mukṣīya māmṛtāt ǁ

 

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिंम् पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

 

Om TryambakamYajamahe

Sugandhim Pushti vardhanam

Urva rukamiva Bandhanan

Mrityor Mukshiya Maamritat

Tercümesi: (Mantra’ların bir çok çevirisi var)

"Ben saygıyla güzel kokan, refah veren üç gözlü Shiva Tanrısına ibadet ediyorum! Olgun salatalığın sapından serbest bırakıldığı gibi, O beni ölümden, ölümsüzlük için serbest bıraksın!’’

‘’Om! Nimet taşıyan, güzel kokan, üç gözlü Shiva’nın önünde eğiliyorum! O, doğum ve ölüm bağlarını yıkan. Bizi ölümsüzlük uğruna, ölümden kurtarsın! ’’

Kelime olarak tercümesi:

Tri – üç

Ambaka – göz

Trayambakam – üç gözlü (Shiva)

Yajamahe – ben eğiliyorum, ibadet ediyorum, kurban getiriyorum

Sugandhim – güzel kokulu, (yani tüm asil nitelikleri olan)

Pushti – güç, refah

Vardhanam – artan, çoğalan

Urvakuram– salatalık

İva – bu gibi

Bandhanan – iletişimden, bağlantıdan

Mrityor – ölümden

Mukshiya – serbest bırakmak, kurtuluş

Ma – değil

Amritat – ölümsüzlük

 

"ASATO MA SADGAMAYA’’

Barış, huzur ve sessizlik mantrası.

Om asatomā sadgamaya |

Tamaso mājyotir gamaya |

Mṛtyormāmṛtaṁ gamaya |

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

असतो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मामृतं गमय॥

शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Tercümesi:

Beni kalıcı olmayandan (illüzyon), sonsuzluğa (hakikate) götür.

Karanlıktan aydınlığa götür.

Ölümlülükten ölümsüzlüğe götür!

Om, barış, barış, barış!

 

Beni cahillikten bilgeliğe götür,

Beni karanlıktan ışığa götür,

Beni ölümlülükten ölümsüzlüğe ulaştır!

Om, huzur, huzur, huzur!

 

"LOKAHA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU’’

En önemli Mantraların biridir. Barış, huzur mantrası.

Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu

लोकः समस्त: सुखिनो भवन्तु

Tercümesi:

Tüm canlılar mutlu ve huzur içinde olsun!

 

"OM SHANTİ, SHANTİ, SHANTİ’’

"Om Shanti Shanti Shanti" - barış mantrasıdır. "Shanti" mantranın kelime anlamı, "barış, huzur"  Barış ve huzur - bizim doğal durumumuzdur. Tüm gürültü ve dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırırsak, barış olacaktır. Barış olduğu yerde, mutluluk vardır.

Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

शान्तिः शान्तिः शान्तिः

"Shanti" kelimesini  üç kez söyleyerek, biz ruhumuza, zihnimize ve bedenimize  barış, huzur getirmiş oluyoruz.

 

Go to top