Yazdır
Kategori: Mantra

Olumlamalar, pozitif ifadeler ve mantra; değişimi yaratmada etkilidir. Bunlar ruhun DNA’larını harekete geçirirler. Bilinçaltının ruhumuzla birlikte programlanmasında bunlar kadar etkili hiçbir şey yoktur.

Sözcükler, beynin birçok alanı ile iletişime geçmek ve aktive etmek konusunda mükemmel sinir hücreleri gibidir.

Mantra ve sözcük dizilimleri; mükemmel ritim dalgaları, ses, ton, odak ve anlamdırlar. Ruhun DNA’ları gibi hareket ederler. Evrende bilinç ile ruhun birlikte hareket etmesini sağlayan daha etkili bir yöntem yoktur.

Sözcükler mükemmel sinir hücreleri gibidir. Beynin birçok alanını birbirine bağlar ve aktive ederler. Sürekli tekrarlanan hareketlerle kombine olduklarında, nefesin güçlü bir etkisi haline gelirler. Ruh halini ve duyguları yükseltir ve ruh hali ile bilince komuta eder.

Bilim henüz beynin bütün fonksiyonlarını çözebilmiş değil. Sözcüklerin ve ritmin gücü en çok bu gizemli alanlarda etkili olur. Bu etkinin bir kısmı ritmik kombinasyondan gelir. Bu sözcükler ilkel seslerdir (Primal Sound).

İlk-ilkel ses dizimi; (Primal Sound)

Sözcüklerin tekrar edilmesi ilkel seslerin beyine kök salmasını sağlar. Bütün dikkatimizi vererek sesleri tekrar etmek yüksek seviyede etkileşim sağlar. Titreşimler, merkezi kanal dediğimiz omurgada ve beyinde etkili olur.

Her bir ilkel ses ağzın belli bir yerinde telaffuz edilir. Sözcüğü söylerken dilimiz hareket eder ve damağa ve dişlere temas eder. Ağzın içindeki havayı yönlendirir, titreşimler başın belli bölgelerine giderler. Bu ilkel sesler kombinasyonu, beynin refleks dizilimini etkiler. Bütün sözcük dizilimleri beyinde ve şifalanmada aynı etkiyi yaratmaz. Shabd dediğimiz özel ses dizilimleri bütünlük ve şifa sağlayan çok değerli bir ses hazinesidir. Uzun yıllar test edilmiş, denenmiş ve sonuçları görülmüş bir mirastır bizim için.

Yogi Bhajan, yogilerin eski dil bilim teknolojisi üzerine uzmandı. Bu teknolojiyi şöyle açıklardı; “Eski dil biliminin yapısını ve etkisini anlamak üzere iki gramer sistemi vardı. Bir tanesi düşünmek için kullandığımız bildiğimiz gramer. Diğeri ise “nirukta veya “formun ötesinde” diye adlandırılırdı. Bu sözcüğün basit anlamına göre çevrilmez, yaydığı enerjiye, duyguya ve yarattığı farkındalığa göre çevrilirdi. Bu çok kutsal ve gizli bir bilimdi. Bu bilim insanların gücünün ve potansiyelinin farkına varması ve şifalanma için kullanılırdı. Ağzın içinde 84 tane basınç noktası var ve dil ilkel sesleri çıkarırken bu noktalara vurur. İlkel sesleri çıkarırken dil bu noktalara değerek hipotalamusa (beynin merkezi – dürtülerin ve duyguların olduğu bölge ve beynin iki yarısının bağlantı noktası) mesaj gönderir. İlkel sesleri kullanarak beynin farklı sistemleri aktive edilir. Bu özel ses dizilimleri şifacıdır. Bedenin bütünlüğünü sağlar, bedeni onarır, düşünce akışını düzenler ve hiçbir koşulda zarar vermez. Hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlarda etkilidir. Sadece bir niteliği şifalandırmak için kombinasyonlar da vardır. Fakat bu bütün – yekpare bir bilimdir ve bireysel teşhis ve hassas- uzman uygulayıcı gerektirir. İlkel seslerin kullanımı herkesin bedenindeki her şeyin dengelenmesi sağlar, ayrıca kişinin ihtiyacı olan özel enerjinin de kaynağıdır.

Bu ilkel sesler beynin, her türlü şifa ve yaşamsal enerjiyi serbest bırakmasını sağlar. Ve herkes aynı sesi kullanarak kendine özel şifalanmaya ulaşır.”

Bu sesler ve Shabd özel bir önlem veya korunma ihtiyacı olmadan herkesin kullanımına açıktır. Her hangi bir uyumlanmaya ihtiyaç yoktur. Kişiye özel mantra – ses diye bir şey yoktur. Bütün sesler evrenseldir ve herkesin kullanımına açıktır. Bu sesler hali hazırda sizindir ve hücrelerinizdedir. Sesi kullanan kişi o ses aracılığıyla kendi deneyimini yaşar. Yani sesin genel faydası değil kişiye özel faydası vardır. Herhangi bir dine veya gruba ait değildirler. İlkel sesler kişisel gelişim ve deneyim bilimidir. Kısaca bir bilimdir.

İlkel sesleri tekrarlarken bütün varlığınız ile dinlemeniz ve dikkatinizi vermeniz çok önemlidir. Aynı anda bütün beyin dinler. Robot gibi bir sese ve müziğe odaklanmak değildir. Kendinizi sesin dünyasına açmaktır.

Shabd Guru (Ses öğretmeni) yapısı ve sözcükleri içsel konuşmasınız için çok önemlidir. İçinizdeki eleştirmeni ve baskın sol beyin tarafından kesintisiz bir şekilde yapılan akılcılaştırma – akla uygunlaştırmayı dengeye getirir. Bunu sadece sese gevşek (relax) ve farkındalıklı bir dikkat vermekle yaparsınız. İlkel seslerini kullanarak meditasyon yaptığınızda bu içsel dialogları susturmaya çalışmayın. Sol beyin hikayeler ve nedenler üretmekle meşgulken, sadece sesi dinleyin ve düşüncelerle buluşmasını izleyin.

Beyin her zaman içsel diyalogunuz için bir düşünce akışı ve buna bağlı hisler yaratacak. Çünkü bunun için tasarlanmıştır. Bu nedenle düşünceleri bloke etmeye veya sessizlik yaratmaya çalışmayın. Bunları sadece ses ve nefes ile senkronize edin. Beynin diğer tarafından gelen yeni enerji ve kaynaklar bizim doğalında düşüncelerimizi ve hislerimizi deneyimlememizi sağlayacaktır.