‘’ Eğer 10 bedenden meydana geldiğimizi anlar ve bu 10 Bedenin dengeli olmasını sağlarsak, o zaman bütün evren bizimle dengede olur.’’ Yogi Bhajan

Kundalini Yoga ve Meditasyon Tekniği fizik bedenimizle beraber 10 Enerji Bedeni’ni tanır. Bu 10 enerji bedeni içinde Zihin 3 fonksiyonel hali ile Negatif – Pozitif ve Nötr Zihin bedenleri olarak ele alınır.

Kısaca enerjiye bilgi ve bilginin açtığı şuur halimizin yansımaları olarak tanımlayabiliriz.

Her enerji bedenimiz birbirine bağlı ve iletişim halindedir. Enerji bedenlerinin dengeli ve dengesiz enerji akışı, fizik – zihin – duygusal hallerimizin yanısımasını oluşturur. Hastalıklar, yaşam enerjisinin düşüklüğü enerji bedenin tuttuğu blokaj yada iç içe geçişlerinin tam olmamasından doğan enerjinin kesintisinin yansımasıdır. Her bir enerji bedeni bir birini güçlü biçimde etkiler. Eğer negative zihin bedenimiz zayıf ise Pranic bedenimizde zayıf olucaktır. Aynı bir chakra enerji merkezinin bir diğeri olan iletişimi ve birbirine olan bağlantısı gibi. Negatif zihnimiz bizi koruyan zihindir, dengesiz bir enerji yapısında korkularımız daha da çoğalır. Pranic bedenin en önemli dengesiz enerji akışında korkularımızın içinden geçme cesaretini gösterememiz gibi.

Kundalini Yoga ve Meditasyon tekniği içinde 10 Enerji Bedenini dengelemek için dizayn edilmiş kriya setleri vardır. Eğer bir enerji bedeninde tıkanıklık var ise önce bu bedenle ilgili dengelenme teknikleri üzerine çalışarak, o enerji bedenin dengesi ile fizik – zihin ve duygular arasında güçlenme gerçekleştirilirken kurulan denge evrensel enerji akışını tüm bedenler arasındaki geçişlerini yaparak sağlar.

Kundalini Yoga ve Meditasyon Tekniği ile 10 Enerji Bedenini dengeli tutmak algıladığımız yaşamlarımız ve gerçekliğimiz üzerine derin farkındalıklar verir. Bu farkındalık ruhumuzun sesini duymamıza izin vererek yaşamlarımıza rehberlik ve yaşam amaçlarımızı gerçekleştirmemizi,

Ve sonunda 10 enerji bedeninden oluşan 11 The Embodiment ( Equilbirium ) Tanrısal olan gerçekliğimizi Vücüda gelme – şekil bulmasını sağlar.

 

0n Enerji Bedenimiz

1st     Soul Body                     Ruh Bedeni

2nd    Negative Mind
               Negatif Zihin

3rd     Positive Mind
                Pozitif Zihin

4th     Neutral Mind
                Nötr Zihin

5th     Physical Body
               Fizik Bedeni

6th     Arcline
                        Arcline

7th     Aura
                           Aura Bedeni

8th     Pranic Body
                 Pranik Beden

9th     Subtle Body
                 Subtle ( transparan - ince) Beden

10th   Radiant Body               Isık Bedeni olarak sıralanır. Her bir enerji bedeni chakra enerji merkezleri beden sistemleri ve hormonlarla bağlantılıdır.

Doğum tarihimizle birlikte rakamların bilgeliğini matematiksel hesaplanması 10 Enerji bedenimiz üzerinde çalışmanın sırrını verir

5 ana bölümden oluşan bu hesaplama NUMARALOJİDEN faydalanarak dengelenme – şifalanma- hediyelerimiz almayı sunarken 5 bilgeliğide harekete geçirir.

5 bilgelik, Ruh numarası – Karma Numarası –Hediye Numarası – Kader yada alın yazısı numarası – Yaşam amacı numarası’dır

Ses bilimi mantra, parmak yogası mudra, nefes tekniklerinden oluşan kriya setlerini min 40 gün uygulamak yerleşik olan bir kalıbın yada enerji akışının kesintiye uğramış olan alanın, yeni olana yer açmasını sağlayarak, dengelenme hayatlarımızda mucizevi değişimler yaratır.

Mesela 03.08.1970 olan bir doğum tarihi, 10 enerji bedeni ve tantrik numaralojiye göre

Pozitif Zihin ve Pranik bedenlerimi güçlendirmesini önerir.

Zihin bedenimiz ego ve yüksek bilince bağlıdır. Zihin ve Pozitif zihin bilinçaltı ile bağlantılı çalışır. Zayıf çalışması bilinçaltının kalıplarını olduğu gibi yansıtması ile hayatlarımızı bir zindan’a çevirebileceği gibi cennetimizide yaratabileceğimiz bilgelik verir.

Pranik beden, bilinçaltının korku hafızası ile sıkı ilişkilidir. Zayıf bir pranik beden enerjisini korkuları ile boşa harcar. Zayıf bir zihin hali ile sıkışmış ve cesaret ve özgüvenden yoksun bir birey, cansız – hareket etmeyen bir yaşamı yansıtır. Elektromanyetik alanımızla yakın bağlantıda olan Pranik beden dengelendikçe, yansıma özgür ve bağsız bir birey, şifa ve yaşam gücü yükseltmesini gerçekleştirirken öz sevgi, öz saygı, öz cesaret Yaratıcı bilinçle uyumlanmaya başlar.

 

 

 

 

SİTEDE ARA

Go to top