Saraswati Maharaj
(1887 - 1963) 

Swami Sivananda, 8 Eylül 1887 tarihinde Hindistan yarımadasının güneyinde, Tamil Nadu eyaletinde oldukça iyi tanınan ve saygı duyulan bir aileye doğmuştur. Küçük bir çocukken bile spiritüel eğilimler göstermiş ve gençliğinde insanlığa hizmette bulunmak için yoğun bir istek duymuştur. Bu nedenle tıp doktoru olmuş ve yıllarca Malezya’da fakirlere yardımda bulunmuştur. Ayrıca, sağlık ve hijyen hakkında faydalı bilgileri yaymak adına bir sağlık dergisi yazmış ve yayımlamıştır. Sonraları, insanlığın yoğun acılarını, tıbbın tek başına gideremediğini ve şifa için daha derin bir yaklaşımın gerekli olduğunu fark etmiştir.

İnziva

İnsanların acılarının daha derin sebeplerini bulma ve hafifletme arzusuyla medikal kariyerini sonlandırarak inziva sürecine girmiştir. Hindistan’a geri dönmüş ve Himalayalarda Rishikesh’e yerleşmeden önce bir yıl boyunca seyahat etmiştir. Rishikesh’de yoğun kısıtlamalar uygulamış ve Guru’su Swami Vishwananda ile tanışmıştır. Sannyas (keşişlik)’a inisiye edilerek Swami Sivananda Saraswati ismini almıştır.

Keşişlikte İlk Yıllar

Swami Sivananda, sonraki yedi yıl boyunca yoğun meditasyon uygulamaları yapmış ama bu süreçte bile, kurduğu ufak bir medikal klinikte hastalara hizmet etmeye devam etmiştir. Gittiği her yere, Sankirtan (şarkı/ilahi)’ı da yanında götürmüştür. Yoga felsefesi üzerine dersler vermiş ve insanlara; yoga asanları (pozları), pranayama (nefes egzersizleri) ve kriyalar (temizlik uygulamaları) sayesinde nasıl güçlü ve sağlıklı kalınabileceğini öğretmiştir. Her şeyden önemlisi, ruhsal gelişimleri üzerinde sürekli çaba sarf etmeleri için insanları yüreklendirmiştir. O’nunla çalışmak ve öğrenmek için gün geçtikçe daha çok sayıda öğrenci yakınlık göstermiştir.

1932’de Sivananda Ashram’ı açmış ve 1936’da Divine Life Society’i kurmuştur. Öğretilerinin kuruluşu olan “The Yoga Vedanta Forest Academy” 1948’de başlamıştır. Swami Sivananda’nın hedefi spiritüel bilgiyi yaymak, aynı zamanda Yoga ve Vedanta uygulamaları ile insanları eğitmektir. 200’ün üzerinde kitap yayımlamış ve dünyanın her yerine gönderdiği öğrencilerinin eylemleri yoluyla bilgiyi yaymış olan üretken bir yazardır.

Swami Sivananda’nın yaşamı, hem doktorluk yaptığı yıllarda hem de dünyaca ünlü Yoga Uzmanı ve bilge kişisi olarak sürdürdüğü sonraki yıllarında, insanlığa hizmette seçkin bir örnektir. Bütüne hizmet etme, bütünü sevme, bütünle bir olma ve tüm varlıklarda Tanrı’yı görme idealiyle yaşamıştır.


Kaynak :
https://sivanandayogafarm.org/swami-sivananda/

Çeviren :
Dr. Manyavati Melis Altınay

           

Go to top